Taking too long? Close loading screen.
เกี่ยวกับ เรา

บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด

ผู้นำเข้าและผลิตสาหร่ายรายแรก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ตลอดจนขายส่งและปลีก ผ่านช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade
บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2541 โดยได้ขยายกิจการต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งย้ายสำนักงานใหญ่ และก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ.2553 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยได้นำเทคโนโลยีการผลิตจากพันธมิตรในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น และ จีน มาใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าสาหร่ายทะเลเพื่อจำหน่ายเป็น วัตถุดิบในร้านอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารอีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้า “Koriko” และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปสู่ขนมแปรรูปประเภทอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรค์วัตถุดิบในการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาดปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้า